Reklamácie

Zakúpili ste si produkt, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha?

Ak by ste si želali Váš produkt reklamovať, je to možné v záručnej dobe a priamo u toho, kto vám bezpečnostné dvere SHERLOCK ® predal a namontoval.  

Ako správne postupovať v prípade reklamácie?