Ochráňte svoj domov proti požiaru aj zlodejom

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – a na rozdiel od zlodeja sa nedá vyrušiť, len tak neutečie. Vchodové bezpečnostné dvere do bytu alebo domu musia mať platný požiarny certifikát.

Sú totiž tzv. požiarnym uzáverom a možno ich v tomto ohľade definovať dvoma parametrami.

 EI – brániace šíreniu požiaru: Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru. Tieto prvky spĺňajú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť, a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest.

EW - obmedzujúce šírenie požiaru: Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.

Inými slovami, počas požiaru nesmie vzniknúť otvor, alebo dostatočne vysoká teplota na povrchu alebo v určitej vzdialenosti od dverí, ktorá by mohla preniesť požiar na chránený priestor. Vo finále sa teda pri produktoch stretneme so štandardným označením, napríklad EI2 60 a D3, kde EI2 znamená dvere brániace šíreniu tepla a číslo označuje výšku odolnosti v čase, ktorá býva spravidla 30, 45, 60 aj viac minút. Skratka DP3 označuje typ požiarnej konštrukcie. Všetky dôležité informácie nájdete aj na výrobnom štítku na hrane dverí alebo zárubní, kde je okrem názvu a výrobcu uvedená bezpečnostná trieda a požiarna odolnosť.

Samozrejme aj bezpečnostné dvere zo sortimentu SHERLOCK® majú garantovanú a certifikovanú protipožiarnu odolnosť. Dvere sú vyvinuté tak, aby vašu domácnosť, ale aj susedov a iné priestory ochránili pred plameňmi a toxickým dymom. Na dostatočne dlhý čas potrebný na výjazd hasičov.

Vyžadujte nekompromisnú kvalitu, nepodceňte detaily. Je potrebné si uvedomiť, že investujete do zariadenia, ktoré vám bude slúžiť až niekoľko desaťročí, a nie je múdre šetriť na nesprávnom mieste. Tepelno-zvukovo-izolačná protipožiarna výplň, dvojplášťová konštrukcia s prednou a zadnou oceľovou doskou, pasívne a aktívne istiace body, bezpečnostný zámok, certifikované kovania, to všetko sú dôvody, prečo sa pri rozhodovaní o kúpe vchodových bezpečnostných dverí do bytu alebo domu obrátiť na profesionálov .