Čo by mali bytové bezpečnostné dvere spĺňať a čím sa líšia?

Jednou vetou: Bezpečnostné dvere by mali splniť svoj účel, teda zabrániť vlámaniu. Ono sa to ale ľahko povie. V marketingovej dobe sa na nás zo strany výrobcov a predajcov valí toľko "právd", že je vhodné nejaké rámcové kritérium výberu, ktoré nám urobí jasno.

Bezpečnostná trieda je téma, ku ktorej sa budeme vracať niekoľkokrát. Vždy je dôležité vychádzať z reálií - kde budú bezpečnostné dvere osadené, aké vysoké je riziko vlámania a ako by mohlo vyzerať.

Ak sa objekt nachádza v prostredí, kde môže zlodej využiť hrubú silu, možno uvažovať o nižšej bezpečnostnej triede 2. Avšak niekto iný ich skúsi napríklad odvŕtať. A takému útoku odolávajú dvere až v bezpečnostnej triede 3 a 4.

Bezpečnostný zámok musí „ladiť“ s bezpečnostnou triedou dverí. Ak sa po bezpečnostných dverách rozhliadnete tu, odborníci vám poradia aj v tomto ohľade.

Protipožiarna odolnosť, protihluková izolácia: Vchodové bezpečnostné dvere do bytu musia odolať požiaru minimálne po dobu 30 minút. A hluk? Dvere SHERLOCK podľa typu spoľahlivo odrušia 37 až 44 dB.

Náležité certifikácie doložia vyššie uvedené a je ich veľa: Certifikát zhody o stavebných výrobkoch, Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu, Certifikát kvality a i. Sú vizitkou serióznosti výrobcu aj dodávateľa.

Funkčnosť bezpečnostných dverí je prvoradá - ale dvere musia tiež nejako vyzerať a vy sa budete o ne starať. A s tým súvisí výber doplnkov a povrchového materiálu. Napríklad drevo je na údržbu náročnejšie ako plast. Lenže čo ak na dvere bude páliť slnko? Máte psa, ktorý sa na vás teší tak, že skáče na dvere a škriabe ich pazúrmi? Toto všetko zvážte a ak nebudete vedieť, poraďte sa s profesionálmi. SHERLOCK je vám na dosah.