Čím sa odlišujú bezpečnostné triedy dverí?

Bezpečnostná trieda vyjadruje odolnosť dverí proti vlámaniu. Je označená písmenami RC (Resistance Classes) a jej šesťstupňová stupnica pomáha v základnej orientácii, koľko dvere "vydržia".

A nielen dvere, ale aj bezpečnostné zámky a kovania. Produkty majú podľa zaradenia do určitej triedy príslušný certifikát, ktorým sa výrobca alebo predajca prezentuje na trhu.

Trieda 1 predstavuje základné zabezpečenie, ktoré možno prekonať pomocou primitívnych menších nástrojov, prípadne použitím fyzickej sily - dvere je možné ľahko vykopnúť, vytrhnúť a pod.

Triedu 2 možno chápať stále ešte ako základný stupeň ochrany. Dvere vykazujú určitú odolnosť voči mechanickému napadnutiu a pravdepodobne odolajú zlodejovi, ktorý je v časovej tiesni a nemôže byť hlučný.

Trieda 3 je už vyšším stupňom zabezpečenia. Takéto dvere odolajú kratšiemu páčidlu bez násady, neporadí si s nimi obyčajné malé ručné náradie ako kladivo, skrutkovač a pod. Bez znalosti systému zámku alebo bez použitia dlhšie trvajúceho výrazného násilia sprevádzaného hlukom je zlodej neúspešný. Toto zabezpečenie vrátane adekvátnej protipožiarnej ochrany spravidla stačí.

Trieda 4 znamená už vysoký stupeň ochrany. Volíme ju pre zabezpečenie objektov, v ktorých sú uložené obrazy, šperky, zbrane a iné cenné predmety. Možno teda predpokladať vlámanie zlodejov vybavených pílkou, nožnicami na plech, akumulátorovou vŕtačkou, prípadne náčiním, ktoré dokáže vyvinúť výrazné statické a dynamické zaťaženie, napríklad páčidlo s dlhou násadou, veľké kladivo a pod. Táto trieda býva pri poistení majetku určitej hodnoty vyžadovaná priamo poisťovňou.

Trieda 5 a 6 zaručuje najvyšší stupeň ochrany a pre bežné vchodové bezpečnostné dvere sa nepoužíva. Prekonať ju znamená použiť špeciálne rezné elektrické nástroje, neriešiť časovú náročnosť ani enormný hluk. Veľmi vysoká cena takéhoto zabezpečenia zodpovedá použitým materiálom a sofistikovanej konštrukcii.

 

Akú triedu si teda vybrať? Nedajte šancu náhodným útokom bežných zlodejov a hrubej sile. Vyberte si triedu 3 alebo 4 a obstarajte si rovnako kvalitný bezpečnostný zámok a kovanie. Naše bezpečnostné dvere a doplnky patria vďaka svojim certifikovaným vlastnostiam, dizajnu a úrovni remeselného spracovania medzi najkvalitnejšie na trhu.