MTL5® & MTL5® +

MTL5® & MTL5® +
MTL5® & MTL5® +
MTL5® & MTL5® +
MTL5® & MTL5® +

Bezpečnostná vložka MT5+™ poskytuje najvyššiu možnú úroveň zamykania. Uzamykací systém vložky je tvorený kombináciou troch nezávislých mechanizmov.

Patentová ochrana do roku 2025.

Bezpečnostná vložka certifikovaná v 4. bezpečnostnej triede podľa EN 1627.

Označenie „PLUS“ v názve MT5+™ znamená, že je použitý účinný mechanizmus blokovacej lišty, ktorý spolupracuje s unikátnym hadovitým zárezom v kľúči a poskytuje tak extra ochranu.

Bezpečnostné vložky MT5+™ sa dodávajú s 5 kľúčmi s plastovou hlavou a bezpečnostnou kartou. Bezpečnostná karta slúži ako doplnkový ochranný prvok nakoľko len s touto kartou je možné vyrobenie kópie ďalších kľúčov.