MTL Interactiv

MTL Interactiv
MTL Interactiv
MTL Interactiv
MTL Interactiv

Bezpečnostná vložka Interactive+® poskytuje najvyššiu možnú úroveň zamykania.

Uzamykací systém vložky je tvorený kombináciou unikátnych teleskopických stavítok ovládajúcich pohyblivý prvok v kľúči so špeciálnym patentovo chráneným sférickým tvarom bubienka, ktorý optimalizuje ľahký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť vložky.

Patentová ochrana do roku 2028.

Bezpečnostná vložka certifikovaná v 4. bezpečnostnej triede.