MTL Interactiv

MTL Interactiv
MTL Interactiv
MTL Interactiv
MTL Interactiv

Bezpečnostná vložka Interactive+® poskytuje najvyššiu možnú úroveň zamykania. Uzamykací systém vložky je tvorený kombináciou unikátnych teleskopických stavítok ovládajúcich pohyblivý prvok v kľúči so špeciálnym patentovo chráneným sférickým tvarom bubienka, ktorý optimalizuje ľahký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť vložky. Patentová ochrana do roku 2028.
Bezpečnostná vložka certifikovaná v 4. bezpečnostnej triede.