MTL Integrátor

MTL Integrátor
MTL Integrátor
MTL Integrátor
MTL Integrátor

Uzamykací systém tejto bezpečnostnej vložky je tvorený siedmimi odpruženými stavítkami. Jedno stavítko je špeciálne tvarované s oválnym prierezom, ovládané špeciálnym zárezom na kľúči.

Patentová ochrana do roku 2022. 

Bezpečnostná vložka certifikovaná v 3. bezpečnostnej triede.