Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

ASSA ABLOY a všetky jej divízie sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia legislatívy o ochrane osobných údajov. Európske Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) požaduje dodržiavanie princípov spravodlivosti, zodpovednosti a transparentnosti pri nakladaní s osobnými údajmi.

Spoločnosť ASSA ABLOY uplatňuje pri ochrane osobných údajov a súkromia cielený, štrukturálne a systematický prístup. Náš globálne platný Program zaistenie zhody s požiadavkami na ochranu osobných údajov v ASSA ABLOY bol vytvorený za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov z celého sveta. Pri globálnom presadzovaní zásad vyplývajúcich z legislatívy o ochrane osobných údajov využíva ASSA ABLOY zdroje celej skupiny.

Osobné údaje uchovávame v bezpečí a zariadení, ktorá k tomu využívame zodpovedajú uznávaným štandardom zabezpečenia. V prípade ohrozenia práv jednotlivcov vykonávame hodnotenie dopadov podľa našej bežnej metodiky.

Sme si vedomí skutočnosti, že sa legislatíva o ochrane osobných údajov stále mení. Spoločnosť ASSA ABLOY investovala do zvýšenia povedomia a školenie na svoj Program zaistenie zhody s požiadavkami na ochranu osobných údajov významné zdroje. Neprestávame sledovať vývoj v oblasti ochrany osobných údajov, aby sme zaistili, že naše zásady, procesy a postupy budú relevantné a adekvátne.

Chceme zabezpečiť dobrú správu osobných údajov a dlhodobo sa snažíme zvýšiť dôveru v ich zabezpečenie.

Viac informácií o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov nájdete v oficiálnych vyjadreniach Európskej únie o GDPR.