Čistenie dverí a kľučiek

/Other/sherlockEU/Aktuality/sherlock%20cleaning%20990x315%20R2.jpg

Dvere a kľučky vo verejnom priestore patria k predmetom, ktorých sa ľudia dotýkajú najčastejšie. To ale súčasne znamená zvýšené riziko prenosu vírusov a baktérií. Pozrite sa na niekoľko trikov, ako udržať kľučky a dvere v perfektnej čistote.

Väčšinu viacúčelových čistidiel a dezinfekčných prostriedkov na použitie v domácnosti, čistidiel na báze alkoholu (samozrejme s menej než 70 % izopropanolu) a čistidiel na báze peroxidu vodíka je možné použiť aj na interiérové a exteriérové prvky, ako sú dvere a kľučky.

Použite čistidlá na pevné povrchy, ktoré sú zároveň vhodné aj na vypínače svetiel, diaľkové ovládače alebo počítačové myši a klávesnice.

Používajte vopred navlhčené utierky a handričky z mikrovláken. Naneste čistidlo na handričku a otrite ňou čistený povrch.

Zamerajte sa na povrchy, ktorých sa najčastejšie dotýkame rukami.

Po účinnom čistení by mal byť povrch viditeľne vlhký. Nechajte ho voľne uschnúť na vzduchu.

Nepoužívajte vysoko koncentrované bielidlá, ktoré môžu reagovať s kovovými povrchmi a následne spôsobiť ich koróziu.

Vyvarujte sa použitia vysoko alkalických čistiacich prostriedkov vrátane uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a amoniaku, ktoré môžu poškodiť kovy a plasty.

Nepoužívajte čistidlá určené typicky na kúpeľňové doplnky a priemyselné rozpúšťadlá, pretože môže dôjsť k poškodeniu ochranného povrchu čistených predmetov.

Nepoužívajte na čistenie abrazívne prípravky ani prostriedky, ako je oceľová brúsna vlna.

Vyhnite sa striekaniu čistiacich prostriedkov priamo na čistený povrch.

 

Vo forme infografiky: