Reklamace

Zakoupili jste si produkt, který po určité době přestal fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila porucha?

Produkt je možné reklamovat během záruční doby přímo v prodejně, která vám bezpečnostní dveře SHERLOCK® prodala a namontovala.

Jak správé postupovat v případě reklamace?