Ochraňte svůj domov proti požáru i zlodějům

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – a na rozdíl od zloděje se nenechá vyrušit, jen tak neuteče. Vchodové bezpečnostní dveře do bytu či domu musí mít platný požární certifikát.

Jsou totiž tzv. požárním uzávěrem a lze je v tomto ohledu definovat dvěma parametry.

EI – brání šíření požáru. Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru. Tyto dveře splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost, a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla při vstupech do chráněných únikových cest.

EW – omezují šíření požáru. Sleduje se množství sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.

Jinými slovy, během požáru nesmí vzniknout otvor ani příliš vysoká teplota na povrchu nebo v určité vzdálenosti od dveří, aby se nemohl přenést požár na chráněný prostor. Ve finále se tedy u produktů setkáme se standardním označením, například EI2 60 a DP3, kde EI2 znamená dveře bránící šíření tepla a číslo označuje výši odolnosti v čase, která bývá zpravidla 30, 45, 60 i více minut. Zkratka DP3 označuje typ požární konstrukce. Všechny důležité informace najdete také na výrobním štítku na hraně dveří či zárubní, kde je kromě názvu a výrobce uvedena bezpečnostní třída a požární odolnost.

Samozřejmě i bezpečnostní dveře ze sortimentu SHERLOCK® mají garantovanou a certifikovanou protipožární odolnost. Jsou vyvinuty tak, aby vaši domácnost, ale i sousedy a jiné prostory ochránily před plameny a toxickým kouřem po dostatečně dlouhý čas potřebný na příjezd hasičů.

Vyžadujte nekompromisní kvalitu, nepodceňte detaily. Je třeba si uvědomit, že investujete do zařízení, které vám bude sloužit až několik desetiletí, a není moudré šetřit na nepravém místě. Tepelněizolační i zvukověizolační protipožární výplň, dvouplášťová konstrukce s přední a zadní ocelovou deskou, pasivní a aktivní jisticí body, bezpečnostní zámek, certifikované kování, to vše jsou důvody, proč se při rozhodování o koupi vchodových bezpečnostních dveřích k bytu nebo domu obrátit na profesionály.