Čím se odlišují bezpečnostní třídy dveří?

Bezpečnostní třída vyjadřuje odolnost dveří proti vloupání. Je označena písmeny RC (Resistance Classes) a její šestistupňová škála napomáhá v základní orientaci, kolik dveře „vydrží“.

A nejen dveře, ale i bezpečnostní zámky a kování. Produkty jsou podle zařazení do určité třídy opatřeny příslušným certifikátem, kterým se výrobce či prodejce prezentuje na trhu.

Třída 1 představuje základní zabezpečení, které jde překonat pomocí primitivních menších nástrojů, případně použitím fyzické síly – dveře je možné snadno vykopnout, vytrhnout apod.

Třídu 2 lze chápat stále ještě jako základní stupeň ochrany. Dveře vykazují jistou odolnost vůči mechanickému napadení a pravděpodobně odolají zloději, který je v časové tísni a nemůže být hlučný.

Třída 3 je již vyšším stupněm zabezpečení. Takové dveře odolají kratšímu páčidlu bez násady, neporadí si s nimi obyčejné malé ruční nářadí jako kladivo, šroubovák apod. Bez znalosti systému zámku nebo bez použití déletrvajícího výrazného násilí provázeného hlukem je zloděj neúspěšný. Toto zabezpečení včetně adekvátní protipožární ochrany zpravidla dostačuje.

Třída 4 znamená již vysoký stupeň ochrany. Volíme ji pro zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy obrazy, šperky, zbraně a jiné cenné předměty. Lze tedy předpokládat vloupání zlodějů vybavených pilkou, nůžkami na plech, aku vrtačkou, případně náčiním, které dokáže vyvinout výrazné statické a dynamické zatížení, například páčidlo s dlouhým nástavcem, velké kladivo apod. Tato třída bývá při pojištění majetku určité hodnoty vyžadována přímo pojišťovnou.

Třídy 5 a 6 zaručují nejvyšší stupně ochrany a pro běžné vchodové bezpečnostní dveře se nepoužívají. Překonat je znamená použít speciální řezné elektrické nástroje, neřešit časovou náročnost ani enormní hluk. Velmi vysoká cena takového zabezpečení odpovídá použitým materiálům a sofistikované konstrukci.

 Jakou třídu tedy vybrat? Nedejte šanci náhodným útokům běžných zlodějů a hrubé síle. Vyberte třídu 3 nebo 4 a pořiďte stejně kvalitní bezpečnostní zámek a kování. Naše bezpečnostní dveře a doplňky patří díky svým certifikovaným vlastnostem, designu a úrovni řemeslného zpracování mezi nejkvalitnější na trhu.